Dermatoskopia

Metoda oceny zmian na skórze przydatna zwłaszcza do oceny znamion barwnikowych. Wykorzystywane do tego celu urządzenie zwane dermatoskopem działa jak szkło powiększające z systemem specjalistycznej optyki i oświetlenia. Badanie pozwala określić charakter zmian a przez to odpowiedzieć na pytanie jakiego dalszego postępowania znamię wymaga.